Scapa företagsservice

Trendiga, Funktionella och Kostnadseffektiva arbetsmiljöer.

Inredning och teknik

Kontorets arbetsplats- och mötesytor har blivit ett multifunktionellt utrymme

Vaktmästeriservice

Arbetsmiljön på företaget har en central betydelse för den upplevda trivselfaktorn

Städ- och hygienservice

Första intrycket kan komma att få stor betydelse för kommande relationer.

Kaffekoncept

Vi är med dig från val av kaffemaskin till leverans och installation.

Affärsidé

Scapa företagsservices affärsidé bygger på att leverera Trendiga, Funktionella och Kostnadseffektiva arbetsmiljöer. Verktygen för att lyckas med detta är engagerade och serviceinriktade medarbetare som tillsammans underhåller och utvecklar vårt Service Management koncept. Kunderna och samarbetspartnerna består av mindre företag till börsnoterade, kommuner, föreningar och landsting.

Etablera nytt kontor eller se över befintliga av avtal?

Fyll i nedanstående formulär för att inleda ett samtal om hur vi tillsammans kan effektivisera den interna servicen.


  Konkurrensfördelar

  Fördelarna med att samla den interna servicen hos oss på Scapa är många. Förutom att ni i större utsträckning kan fokusera på er kärnverksamhet upplever våra kunder fördelar med:

  • En avtalsansvarig för samtliga tjänster
  • Ett nummer/mailadress
  • En faktura en gång i månaden
  • Färre leverantörer på kontoret
  • Tydligare överblick av kostnaderna
  • Reducerade kostnader
  • Effektivare administration
  • Större flexibilitet vid ändrade förutsättningar