I vår kaffelösning ingår det service.

Servicen utförs 12 gånger per år. Detta innebär att vi en gång per månad kommer ut till Er och rengör hela maskinen samt säkerställer driften och kvalitén på kaffet, var sjätte gång görs en extra service. Där emellan ansvarar kunden för den dagliga skötseln samt påfyllning av maskinen.
Teknikerna som utför servicen utbildas kontinuerligt av våra leverantörer.

Det utförs även förebyggande åtgärder där slitage delar byts ut. Eventuella reservdelar och arbetstid ingår i månadskostnaden under avtalstiden

Share This