Lojalitetspoäng

Vi på Scapa är väldigt förtjusta i vårt Service Management koncept! Dagligen får vi kvittenser på hur konceptet bidrar till att våra kunders verksamheter blir mer effektiva och trivsamma. Dessa kvittenser är en av de viktigaste drivkrafterna i vårt företag. För att visa vår uppskattning premieras våra lojala avtalskunder med lojalitetspoäng. För att ta del av dessa ska något av följande uppnås

  • Avtalsreglerat samarbete med minst affärsområde i konceptet
  • Befintligt avtal förlängs med samma avtalstid.

Poängen som erhålls när ovan är uppnått bestäms av totala avtalsvärdet i kr och per år. 200 omsättnings kronor motsvarar 1 poäng. 1 poäng växlas in mot 1 minuts arbete, fritt val från vårt tjänsteutbud.

Syftet med lojalitetspoängen är dels att visa vår uppskattning men också ett sätt för oss att ytterligare kunna höja servicenivån. Tex. vid dåligt väder sätter vi in extra städresurser för entrén och korridorerna. Vid influensatider lägger vi extra resurser på toaletter, handtag och övriga utsatta ytor. Våra vaktmästare kan göra extra insatser vid en omorganisation. Våra servicetekniker kan göra extra rengöringsinsatser eller justeringar på kontorets kaffemaskiner.

Exempel på poängsättning och användning

Räknat på ett standard kontor 500 m² med 45 anställda.

VerksamhetsområdeAvtalsvärde per år Erhållna poängTid att disponera i h
Städ- och Hygienservice216 000 kr1 08018
Vaktmästeriservice80 000 kr4007
Inredning & Teknik40 000 kr2003.5
Kaffeservice9 000 kr451
Totalsumma345 000 kr1 725 poäng29.5 h

Leverans- och uppföljningsprocessen för avtalsreglerad service.

Fördelarna med att samla den interna servicen hos oss på Scapa är många. Förutom att ni i större utsträckning kan fokusera på er kärnverksamhet upplever våra kunder fördelar med;

  • En avtalsansvarig för samtliga tjänster
  • Ett nummer/mailadress
  • En faktura en gång i månaden
  • Färre leverantörer på kontoret
  • Tydligare överblick av kostnaderna
  • Reducerade kostnader
  • Effektivare administration
  • Större flexibilitet vid ändrade förutsättningar

För att garantera att servicen och kvaliteten minst ligger i linjer med våra kunders förväntningar läggs stor vikt vid förarbetet och uppstarten. Vi kallar det för leverans- och uppföljningsprocessen.

h

Behov och avtal

Analys av kundens verksamhetsbehov och förutsättningar. Behovet ställs mot vårt tjänste- och produktutbud. Resultatet ligger till grund för att upprätta de avtal som ska reglera vårt samarbete. En tydlig målbild för service och kvalitet följer med avtalet.

l

Planering och uppstart

Implementering av servicen i verksamheten påbörjas med ett grundligt förarbete där inblandade personer får lära varandra, innehållet i avtalen säkerställs i samtliga led. Kontinuerliga avstämningar hålls efter uppstarten för att lägga grunden för ett långt och givande samarbete.

Uppföljning och feedback

När den första tiden är avklarad görs interna egenkontroller på levererad kvalitet och service. Normalt är att mindre justeringar genomförs för att höja nivån ytterligare. Uppföljningsmöten med kunden genomförs där feedback utbyts. Frekvensen på kommande avstämningar bestäms.

Utveckling av samarbetet

En verksamhet i rörelse är ofta välmående och då krävs att den interna servicen uppdateras. Flexibiliteten är en av våra styrkor i vårt Service Management koncept

Share This