Konceptet – Service Management (SM)

Trenderna på marknaden pekar tydligt på att den interna driften inte ska ligga inom den egna verksamheten. Outsourcingens fördelar arbetsmiljö- och kostnadsmässigt påvisas allt oftare och tydligare. Styrkan med Scapas tjänsteutbud är helhetslösningen, dvs. SM-konceptet. Kunden ska inte behöva etablera relationer med städbolaget, kaffebolaget, fruktbolaget, växtbolaget osv. Kontakten med Scapa ska vara enkel, effektiv och tydlig.

Fördelen för Scapa är möjligheten att koordinera tjänsterna vilket leder till tydliga synergier. Synergierna genererar lägre interna omkostnader, bättre förhandlingsläge gentemot leverantörer och återförsäljare. Kostnadssänkningen för kund brukar ligga initialt på 7-15 %. Reducerad administration för kunden ej inkluderad.

Inom 6-12 månader kommer vanligtvis nästa fördel med SM-konceptet. Samarbetet mellan Scapa och kunden intensifieras och tjänsterna anpassas ytterligare utefter de aktuella och kommande förutsättningarna. Service- och kvalitetsnivån ökar.

Z

Helhetslösningen byggs upp med affärsområdena:

 • Vaktmästeriservice
 • Städ- och Hygienservice
 • Kaffeservice
 • Inredning och Teknik

Kostnaden presenteras med nyckeltalen:

 • Kostnad per m2
 • Kostnad per anställd/arbetsplats
 • Total kostnad

Konceptet – Service Management (SM)

Trenderna på marknaden pekar tydligt på att den interna driften inte ska ligga inom den egna verksamheten. Outsourcingens fördelar arbetsmiljö- och kostnadsmässigt påvisas allt oftare och tydligare. Styrkan med Scapas tjänsteutbud är helhetslösningen, dvs. SM-konceptet. Kunden ska inte behöva etablera relationer med städbolaget, kaffebolaget, fruktbolaget, växtbolaget osv. Kontakten med Scapa ska vara enkel, effektiv och tydlig.

Z

Helhetslösningen byggs upp med affärsområdena:

 • Vaktmästeriservice
 • Städ- och Hygienservice
 • Kaffeservice
 • Inredning och Teknik

Fördelen för Scapa är möjligheten att koordinera tjänsterna vilket leder till tydliga synergier. Synergierna genererar lägre interna omkostnader, bättre förhandlingsläge gentemot leverantörer och återförsäljare. Kostnadssänkningen för kund brukar ligga initialt på 7-15 %. Reducerad administration för kunden ej inkluderad.

Inom 6-12 månader kommer vanligtvis nästa fördel med SM-konceptet. Samarbetet mellan Scapa och kunden intensifieras och tjänsterna anpassas ytterligare utefter de aktuella och kommande förutsättningarna. Service- och kvalitetsnivån ökar.

Kostnaden presenteras med nyckeltalen:

 • Kostnad per m2
 • Kostnad per anställd/arbetsplats
 • Total kostnad
Share This