Städ- och hygienservice

– En viktig och trivsam del av Scapas Service Management koncept

Städningen ska bidra till en trivsam arbetsmiljö för de anställda och en attraktiv arbetsplats för eventuella nyrekryteringar. Kunder och leverantörer ska mötas av ett fräscht och rent kontor. Första intrycket kan komma att få stor betydelse för kommande relationer. För att möta marknadens högt ställda krav på lokalvården har Scapa valt att endast inrikta verksamheten mot kontor.

Servicen utgår och byggs upp efter ett städschema som är anpassat endast för kontor. Avsikten är att utföra ett professionellt arbete med minimal påverkan av verksamhetens drift. Moment som kan uppfattas som störande utförs med eftertanke och med rätt frekvens.

Förutom den traditionella städningen utförs även:

Storstäd, Flyttstäd, Golvvård, Fönsterputs och Texiltvätt

Vi använder effektiva och miljövänliga hygienprodukter.

T.ex. Toalettpapper, Handtork, Handrengöring, Skumtvål, Alcogel, Handlotion, Toalettsitsrengöring m.m.

Lokalvårdare

Samtliga lokalvårdare anställda hos Scapa följer en utvecklingsplan som löper över 18 månader. Interna utvecklingssamtal är schemalagda två gånger per år där arbetsrelaterade mål sätts upp. Uppföljning och utvärdering görs vid varje möte.
Utbildningsmålsättningen är att det minst ska vara en SRY- certifierad städare per uppdrag. Utbildningen sker förnärvarande hos Lernia i Malmö.

 

Städledare

Städledaren ska fungera som länken mellan städaren, kundansvarig och kunden. Arbetsledaren ska se till att städaren levererar efterfrågad kvalitet och service. Eventuella avvikelser ska hanteras och följas upp. Dokumentationen kring varje incident behandlas på avstämningsmötena.

Share This