Vaktmästeriservice

En viktig och funktionell del av Scapas Service Management koncept.

Den fysiska arbetsmiljön på företaget har en central betydelse för den upplevda trivselfaktorn för anställda, kunder och leverantörer. Affärsområdet Vaktmästeriservice har sitt ursprung i att säkerställa den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ofta kan enkla justeringar, med hjälp av Scapas personal, få oanade positiva reaktioner. Det kan handla om att se till att det irriterande blinkande lysröret vid receptionen/arbetsplatsen blir bytt till att anpassa den personliga inredningen efter användarens förutsättningar. Kontorsstolen som känns obekväm behöver inte alltid bytas ut men däremot ställas in.

Se arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2. Föreskrifterna används när Scapa är delaktiga i att ta fram upplägg för serviceabonnemanget eller vid mindre till större fysiska förändringsprocesser i verksamheten.

Exempel på tjänster

 • Anpassning av kontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser
 • Inredningsmontering
 • Installation av mötesrumteknik
 • Kabelsanering av arbetsplatser och mötesrum
 • Anpassning av befintlig och ny inredning
 • Kontroll av belysning
 • Transporter/bud
 • Påfyllning av förbrukningsmaterial
 • Internflytt
 • Kärlservice
 • Enligt kunds önskemål

Välj det upplägg som passar er verksamhet bäst.

Abonnemang

Fasta tider med fast personal som lär känna er och lokalerna ni sitter i. Frekvensen väljer ni själva. Minimum per tillfälle 3 h. För att effektivisera tiden ute hos er fyller ni i en servicelista som skickas till service@scapa.nu senast dagen innan utförandet.

Avrop

Normalt behöver vi 3 dagars framförhållning på dessa beställningarna. Personalen som kommer ut kan variera för varje tillfälle. För att effektivisera tiden ute hos er fyller ni i en servicelista som skickas till service@scapa.nu senast dagen innan utförandet.

Share This